Privacy statement

Onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en
overeenkomsten met De Laat Slaapkomfort B.V., Willibrordusstraat 1 5087BR
Diessen, KVK: 18033832.

Versie: november 2020

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor
welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat
kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de
persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de
door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het plaatsen
van een bestelling) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt
om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden
gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond
van de wet mogen of moeten doen.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
De Laat Slaapkomfort B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:
• u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom
verzoekt;
• het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
• het achterhalen van onrechtmatige gedragingen;
• het verzenden van onze nieuwsbrief

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u
verwerken:
• Voor en achternaam;
• Geslacht;
• Adresgegevens;
• E-mailadres;
• (mobiel) telefoonnummer;
• IP-adres;
• Technische browserinformatie;
• Overige persoonsgegevens die u actief, telefonisch of in correspondentie,
verstrekt.

Gegevensbeveiliging
De Laat Slaapkomfort B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen
wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de
toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met info@delaatslaapexpert.nl.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?
De Laat Slaapkomfort B.V. bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is
voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke
(bewaar)verplichtingen. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw
specifieke geval neem dan contact op via info@delaatslaapexpert.nl.

Technische cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het voornaamste
doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een
webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een
website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden
voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de
eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u
eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder
hebt ingesteld. Wij gebruiken geen technische cookies op onze website.

Analytische cookies
Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van
statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de
effectiviteit van onze campagnes.
Het bijhouden van uw surfgedrag, met Google Analytics, gebeurt onder de volgende
voorwaarden:
• Gegevens worden veilig verstuurd middels SSL/HTTPS;
• De Laat Slaapkomfort B.V. heeft een verwerkersovereenkomst met Google
afgesloten;
• Wij hebben er voor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren;
• Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;

Marketing cookies
We gebruiken ook cookies voor marketingdoeleinden. Zo kunnen we je aanbiedingen sturen waar je ook écht op zit te wachten. Deze cookies volgen surfgedrag. Ze zien welke pagina’s je bekijkt en hoe je onze webshop of andere diensten gebruikt. Zo kunnen we content op je afstemmen en gepersonaliseerde content en aanbiedingen doen. Met deze cookies kunnen we je ook relevante advertenties tonen op onze (partner)sites. We kunnen bijhouden hoe vaak je een advertentie al hebt gezien, of je op advertenties klikt en of je bestellingen plaatst nadat je een advertentie hebt gezien of hierop hebt geklikt.

Wij geven derde partijen ook de mogelijkheid om advertentiecookies te plaatsen op onze websites. Wij plaatsen zelf ook advertentiecookies of websites van anderen. En die info kunnen we ook combineren. Dat doen we om jouw ervaring en aanbiedingen bij De Laat Slaapexpert persoonlijker te maken, afgestemd op je interesses.

Hoe Google je persoonsgegevens gebruikt wanneer je hier toestemming op geeft lees je in de site privacy en voorwaarden van Google.

In- en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden
cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw
browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Bekijk
uw browser hulp pagina voor exacte instructies.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een
bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer
registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat
de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de
handleiding van uw browser raadplegen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Laat Slaapkomfort B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken
in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Laat
Slaapkomfort B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door De Laat Slaapkomfort B.V. en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die
wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen. U kunt uw verzoek sturen naar info@delaatslaapexpert.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek.

De Laat Slaapkomfort B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.